Bankacılık ve Finans – Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans Tezleri

TEZ ADI YAZAR MEZUN YILI
Pandemi döneminin ülkelerin makroekonomik verileri üzerine etkisi: Enflasyon ve işsizlik örneği ASENA ALGAN 2022
Mevduat bankalarında Multimoora Yöntemi ile performans ölçülmesi (2010-2020) DİLHAN UÇAR 2022
Davranışsal Finans- Dünya ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi NAZMİ ÇİLOĞLU 2022
Elektronik bankacılık ve hukuki boyutu ile banka ve müşteri yükümlülükleri YUSUF ASİL DOĞRUOL 2022
Türkiye’de Mevduat Sigortası Uygulaması ve Diğer Değişkenlerin Bankaların Risk Alım Davranışlarına Etkisi ASLI KUŞOĞLU 2022
Pay senedi yatırımlarında teknik analiz yöntemlerinin uygulanması ve BİST 30 endeksi üzerinde test edilmesi AZİZ ONUR TEK 2021
Türkiye’de bankacılık sektörü finansal kırılganlık endeksi ile etkileyen makroekonomik faktörlerin arasındaki görünümün incelenmesi: Ampirik bir araştırma FATMA ÜNLÜ 2021
Türkiye’deki bankaların karlılıklarının analizi (2008-2018) YEŞİM ÖZER 2021
Davranışsal finansın bireysel yatırımcıların davranış biçimlerini etkilemesi BURAK ÇILDIK 2020
Gölge bankacılık uygulamalarının Türk Bankacılık Sistemi’nde kârlılığa etkisi ELVAN KAHRAMAN 2020
Türk bankacılık sektöründe aktif çeşitlendirmesi ve risk ilişkisi-2009-2018 dönemi analizi KARTAL ALPAY 2020
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kredilendirilmesi – Uygulama örneği MUSTAFA VOLKAN GÜRAN 2020
Finansal kırılganlığın dinamikleri ve kırılgan sekizli ülkeleri üzerine bir analiz NESLİHAN ŞİMŞEK 2020
Enflasyon hedeflemesi rejimi: Türkiye örneği ELİF AYÇA AKSOY 2019
Faiz oranının ve döviz kurunun kredi temerrüt swap primi ile ilişkisi: Türkiye kapsamında bir araştırma EREN BURÇ KASAPOĞLU 2019
Bireylerin yatırım kararlarını etkileyen faktörler: Banka hisse senetleri fiyat değişimi üzerine bir çalışma MURAT GÜLEÇ 2019
Bankacılıkta kredi riski ve Türk bankacılık sektörünün kredi riski görünümü ÖZGÜR ERDAL ÖZBEK 2019
Vade riskinin banka karlılığına etkisi – Türk bankacılık sektörü için bir uygulama BİLGE KAĞAN TOPTAŞ 2018
Türk bankacılık sektörü’nde sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve mevduat bankalarının sermaye yeterliliklerinin analizi İPEK KINA 2018
Basel düzenlemeleri ve Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi üzerine bir çalışma MÜGE İMAM 2018
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performanslarının incelenmesi: Türkiye’deki gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine bir araştırma NAZLICAN ÖZCAN 2018
Bankacılıkta pazarlama bölümlendirilmesi ve ülke uygulamaları ÖZGE SEYHAN 2018
Türk bankacılık sektöründe şube performans ölçüm sistemleri ve bankalar arasında karşılaştırmalı analiz ADNAN YÜMLÜ 2017
Dijital bankacılık ve Türkiye’deki mevcut durumunun analizi ALİ CAN DEMİREL 2017
Türk bankacılık sektöründe penetrasyon:İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerindeki penetrasyonun analizi ASUMAN ERBEN YAVUZ 2017
Bankalarda sorunlu varlıkların yönetimi ve tasfiyesinde bir yöntem olarak alacakların satışı AYŞEGÜL YAVUZ 2017
Türkiye’nin 1990-2003 ve 2004-2015 yılları arası iç ve dış borç analizi üzerine bir uygulama ELMAS ÖCALAN 2017
Türk bankacılık sektöründe türev piyasa araçlarının riske etkileri NESLİŞAH ŞİRVAN 2017
Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye’nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi PELİN ÇAKIRCALI 2017
Küresel krizin Türk dış ticaretine etkilerinin analizi İZZET KÖKSAL DEMİRCİ 2016
Kısa vadeli tarımsal finansmanda teminat sorunu : Özel soğuk hava deposu emanet senetlerinin kullanılabilirliği SIDDIK KAYA 2016
Ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve mali analizi: Uygulama örneği BADE EKİM KOCAMAN 2015
Ürün senedinin tarım sektörünün finansmanındaki rolü BİHTER İLTER YURTOĞLU 2015
Küçük işletmelerin finansmana erişimi ve teminat sicil sistemleri BURAK KAPLAN 2015
Finans sektöründe personelin ücret belirleyicileri ve Mincer modeli ile test edilmesi ELİF BEZİRGAN 2015
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde CDS primleri ile borsa kapanış endeksleri arasındaki etkileşimin incelenmesi GÜLDEN KADOOĞLU AYDIN 2015
Para politikası şoklarının hâsıla ve fiyat düzeyi üzerindeki asimetrik etkileri: Orta Asya ve Balkan ülkeleri uygulaması KEVSER BİÇİCİ 2015
Örgütlerde işgücü çeşitliliği ve nedensellikleri: Yabancı sermayeli bir bankada araştırma NERGİS KİRİŞÇİ 2015
Türkiye’de yabancı sermayeli bankların gelişimi ve yabancı sermayeli altı bankanın özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi ile değerlemesi KAZİM KONUR ALP SÖNMEZ 2014
Türev araçlar ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamaları ÖMER KÜTÜK 2014
1999,2000, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde Türk ticari bankalarının karlılıklarının lojistik regresyon analizi ile incelenmesi AÇELYA TELLİ 2013
Türk bankacılık sektörünün kar kaynaklarının 2001 öncesi ve sonrası karşılaştırılması DOĞU BALCI 2013
2001 krizi:Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri EMRE İBİŞ 2013
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının banka bilançolarına etkisi ÇAĞIL SÖZER 2012
Bankacılıkta şubeler cari sistemi ve uygulaması SERDAR ÖZER 2012